Rangoon Institute of Technology

RIT-YIT-YTU Alumni Association

Posting by U Tin Latt (M85)

RIT Alumni Association ဆုိတာ

RITမွာ ဆရာကန္ေတာ့ပြဲေတြ လုပ္တာ ေက်ာင္းသားေဟာင္း သားသမီးေတြကို ဆုေပးတာ ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ေပးတာလိုမ်ဴိး ကိစၥေတြကို သက္ဆုိင္ရာ batch အလုိက္ ေမဂ်ာအလုိက္ တက္ၾကြသူ ေစတနာရွင္ေတြက ကမကထ လုပ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ၾကတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ batch အလုိက္ ေမဂ်ာအလုိက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အဖြဲ႔လို႔ နံမည္တပ္ေပမဲ့ RIT ေက်ာင္းသားေဟာင္းအဖြဲ႔လုိ႔ တရား၀င္ ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္တာမ်ဴိး မရွိခဲ့ဘူး။ ရွိဖုိ႔လဲ မလုိခဲ့ဘူး။ ကိုယ္ ဆႏၵရွိတာကို ကိုယ့္အသုိင္းအ၀န္းနဲ႔ ကိုယ့္ႏွစ္နဲ႔ ကိုယ့္ေမဂ်ာနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တာဘဲေလ။ ဗဟုိျပဳ တာ၀န္ခံမဲ့လူ မလိုအပ္ခဲ့ဘူး။ အခ်ိန္တန္ရင္ တက္ၾကြသူေတြက ကမကထလုပ္ ေစတနာရွင္ေတြက ၀ုိင္းၾက ၀န္းၾကနဲ႔ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္သြားၾကတာ RIT ထုံးစံ ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေနရာ မလုိဘူး အလုပ္ ျဖစ္ဖို႔ အဓိကေလ။

၂၀၁၆မွာ ေက်ာင္းက Accreditation ယူဖို႔ စလုပ္တယ္။ Accreditation ဆုိတာ ပညာေရး ဘြဲ႔ program တစ္ခုရဲ့ အရည္အေသြးကို တုိင္းတာလို႔ ရတဲ့ သတ္မွတ္ စံႏွဴန္းေတြနဲ႔ third party အဖြဲ႔အစည္းက စိစစ္ၿပီး အရည္အေသြး အာမခံခ်က္ ရွိေၾကာင္း အသိအမွတ္ ျပဳေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ accreditation စယူဖို႔ကို RIT က ပထမဆုံး ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္တယ္။ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္က ကိုယ့္ေက်ာင္းက ေပးတဲ့ ဘြဲ႔ကုိ ေဒသတြင္းမွာ နုိင္ငံတကာမွာ ပို အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ စလုံးမွာ Professional Engineer ေျဖခြင့္ရဖို႔ RIT BE တစ္ခုထဲနဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ NUS, NTU မွာ Master ထပ္တက္ရတာမ်ဴိးေတြကို ေက်ာ္လႊားခ်င္လို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ accreditation ယူရာမွာ criteria ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အထဲက တစ္ခုက တရား၀င္ တည္ေထာင္ထားတဲ့ Alumni ရွိဖုိ႔နဲ႔ curriculum upate အတြက္ industry feedback ကုိ alumni က တဆင့္ ရဖို႔ ျဖစ္တယ္။

အဲဒီတုံးက ေက်ာငး္သားေဟာင္း အဖြဲ႔ေတြ အမ်ားႀကီး ရွိေပမဲ့ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားတာ မရွိတဲ့အတြက္ ပါခ်ဴပ္က ၂၀၁၄ ေရႊရတုပြဲ နဲ႔ ၂၀၁၆ Worldwide Reunion ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚၿပီး accreditation လုိအပ္ခ်က္အတြက္ တရား၀င္ alumni ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အသိေပးခဲ့တယ္။ စြယ္ေတာ္ရိပ္ သင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းကို အေျခခံၿပီး သင္းဖြဲစည္းမ်ဥ္း မူၾကမ္းေရးဖို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႔ေပးတယ္။ မူၾကမ္း ေကာ္မတီက ျပဳစုတင္ျပတဲ့ မူၾကမ္းကုိ ပါခ်ဴပ္ ဦးေဆာင္တဲ့ တရား၀င္ alumni ျဖစ္ေျမာက္ေရး ေကာ္မတီက ျပင္သင့္တာ ျပင္ခုိင္းၿပီး အတည္ျပဳ၊ ျပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ အဖြဲ႔မွာ မွတ္ပုံတင္ ေလ ွ်ာက္ထား စတင္ခဲ့တယ္။

စြယ္ေတာ္ရိပ္က ျမစ္မ်ားခံ၊ ေရႊရတုနဲ႔ Worldwide ပြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာအတုိင္း RIT AA ရဲ့ office bearer ေတြဟာ focal သာ ျဖစ္တယ္။ alumni အစည္းအေ၀းေတြဟာ ဘယ္ေတာ့မွ တံခါးပိတ္ မဟုတ္ခဲ့ဘူး။ ေက်ာင္းသားေဟာင္း ဘယ္သူမဆုိ တက္လို႔ရတယ္။ ၀င္ေဆြးေႏြးအၾကံေပးလို႔ရတယ္။ အစည္းအေ၀း မွတ္တမ္း၊ ဘ႑ာေရး ရွင္းတမ္း အစည္းအေ၀း တက္သူတုိင္းကို open ေ၀တယ္။ ဘာမွ confidential မထားဘူး။ အားလုံး က်ရာ ႏုိင္ရာကုိ ကိုယ္ တတ္နုိင္တဲ့ ေဒါင့္က ၀ိုင္းၾက ၀န္းၾကခဲ့တဲ့ အစဥ္အလာအတုိင္း ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။

Alumni သက္တမ္းတုိတုိအတြင္းမွာ RIT Accreditation ယူဖို႔ လိုအပ္တဲ့ industry feedback ေပးတာ၊ RIT စာၾကည့္တုိက္ အဆင့္ျမွင့္ဖို႔ လုိအပ္တဲ့ ဘ႑ာေငြ ရွာေဖြေပးတာေတြကို အဓိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ တဖက္က RIT တက္ခြင့္ရၿပီး ေက်ာင္းစရိတ္ အခက္အခဲ ရွိေနသူေတြကို ေစတနာရွင္ေတြအတြက္ တာ၀န္္ခံ ေထာက္ပံ့ေၾကးေတြ ခ်ီးျမွင့္ ေပးေနၿပီး ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ ထူးခၽြန္မွဴေတြအတြက္ ေထာက္ပ့ံမွဴေတြလဲ လုပ္ေပးေနတယ္။

Alumni ဟာ ၂၀၁၇ မွာ တရား၀င္ မွတ္ပုံတင္ ရခဲ့တဲ့အတြက္ အခု ၂၀၁၈ မွာ ပထမအႀကိမ္ အသင္းသား စုံညီ ညီလာခံ ေခၚ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္ EC အသစ္ ျပန္ေရြးရမယ္။ မူလက ေရႊရတုနဲ႔ Worldwide ပူေဇာ္ပြဲ ၀ုိင္း၀န္းခဲ့သူ အမ်ားစုနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားရာက အခု သတင္းစာကေန ေက်ာင္းသားေဟာင္း အားလုံးကို အသိေပးၿပီး EC အျဖစ္ တာ၀န္ယူေပးႏုိင္သူေတြ ဆႏၵျပဳဖို႔ ဖိတ္ေခၚထားတယ္။ လက္ရွိသင္းဖြဲ႔စည္းမ်ဥ္းအရ EC အဆုိျပဳထားတဲ့လူေတြထဲက EC အသစ္ေတြကို အသင္းသား မွတ္ပုံတင္ထားတဲ့လူေတြနဲ႔ လြတ္လပ္တဲ့ ဆႏၵမဲ နဲ႔ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။

RIT AA ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ရုိးရုိးေလး ျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းကို ျပန္ကူဖို႔ အဓိက ထားတယ္။ ေက်ာင္းသားေဟာင္းတုိင္း ပါ၀င္ႏုိင္ေပမဲ့ RIT AA ဟာ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္လု႔ိ မေၾကြးေၾကာ္ဘူး။ တကယ္လုိ႔ RIT AA ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ငန္းလမ္းစဥ္ေတြကို အားမရတဲ့ ေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြက ေက်ာင္းသားေဟာင္း အသင္း ထပ္ေထာင္လဲ RIT AA က ဘာမွ ကန္႔ကြက္ဖို႔ မရွိဘူး။ ေက်ာင္းအတြက္ လုပ္ေပးမယ္ဆုိရင္ ဘယ္သူလုပ္လုပ္ ေကာင္းတာဘဲ။ ၀ိုင္း၀န္းတဲ့လူ မ်ားေလ ေကာင္းေလေပ့ါ။ ေက်ာင္းကုိ ကူဖုိ႔ မဟုတ္ဘဲ တျခား ရည္ရြယ္ခ်က္ တခုခုနဲ႔ ေက်ာင္းသားေဟာင္း အသင္းေထာင္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ RIT AA က ဘာမွ မွတ္ခ်က္ျပဳဖုိ႔ မရွိ၊ ကိုယ္နဲ႔ လမ္းစဥ္ မတူဘူးဘဲ ေျပာရမယ္။.

စြယ္ေတာ္ရိပ္လုိဘဲ RIT AA ဟာ ျပည္ေထာင္စု မွတ္ပုံတင္ အဖြဲ႔မွာ မွတ္ပုံတင္ ထားတဲ့ တရား၀င္ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္တယ္။ RIT ေက်ာင္းသားေဟာင္းတုိင္း RIT AA မွာ ပါ၀င္လို႔ ရတယ္။ RIT AA FB Page ကေန လုပ္သမ ွ် အသိေပးတယ္။ တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ လွဴပ္ရွားေနသူေတြကလဲ သူတို႔ရဲ့ FB wall ကေန တဆင့္ အသိေပးတယ္။ စက္တင္ဘာ လကုန္ EC အသစ္ ေရြးၿပီးတာနဲ႔ website လဲ တင္မယ္။ ဒီၾကားထဲကကုိ မသိေသးတဲ့လူေတြ ဒုနဲ႔ ေဒး ရွိႏုိင္တယ္။ ပိုမ်ားမ်ား သိဖုိ႔ကေတာ့ သိသူေတြက လက္ဆင့္ကမ္းမွ ပို ထိေရာက္ ျပန္႔ႏွံမယ္။

(ဒီ status မွာ ၀ိုင္း၀န္းခဲ့တဲ့သူေတြ ပ့ံပုိးကူညီခဲ့တဲ့သူေတြကို နံမည္ ေဖာ္ ေရးမထားဘူး။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔ကို ဂုဏ္တင္ဖုိ႔ထက္ ဘယ္လုိ အလုပ္လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ မီးေမာင္းထုိးျပဖို႔ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္တယ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s