Saya

U Tin Lin

  • Saya U Tin Lin (ChE72) taught at RIT and Singapore.
  • He was a core organizer for the SPZPs held in Singapore.
  • The following is an excerpt from his memoirs.

၁၉၉၀ မွာက်ေနာ္ကထိကျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ဝင္ၿပီး ၁၇ႏွစ္အၾကာမွာေပါ့။ အဲဒီႏွစ္မွာပဲမနၱေလးစက္မႈတကၠသိုလ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရးအတြက္တာဝန္ေပးလို႔၊မနၱေလးကိုေရာက္ရပါတယ္။မႏၲေလးစက္မႈတကၠသိုလ္ဖြင့္ႏိုင္ေရးလံုးပမ္းေနစဥ္၊ေက်ာင္းေဆးခန္းအတြက္ ေဆးထည့္ဘီဒို၊ ရန္ကင္းေတာင္ေျခ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္း၊အုတ္တံတိုင္း၊သီလရွင္ေက်ာင္း၊ပရိယတၱိအေထာက္အ ကူ၊စာေရးကရိယာ မ်ားလႈဒါန္းျခင္းစတဲ့ တပိုင္တႏိုင္ဒါနျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ခုဂဏန္း၊ဆယ္ဂဏန္းဒါနအမႈတို႔ကားေန႔စဥ္မျပတ္။က်ေနာ္တို႔တေတြသည္၊ဘုရားၿပီးလ်ွင္သာသနာ့ဝန္ကိုထမ္းရြက္ၾကသည့္၊ရဟန္း သံဃာတို႔ကိုလႈဒါန္းမႈျပဳေလ့ရိွၾကပါသည္။ နာမည္ႀကီးဆရာေတာ္ႏွင့္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတို႔တြင္လႈဒါန္းသူမ်ားေပါမ်ားၾကပါသည္။ သို႔ျဖစ္လင့္ကစား၊သာသနာ့ဝန္ထမ္း သီလ႐ွင္မ်ားႏွင့္သီလ႐ွင္ေက်ာင္းတိုက္မ်ားသို႔လႈဒါန္းၾကသူနည္းပါးၾကသည္။သံဃာေတာ္ကို(၁၀၀)က်ပ္တန္လႈသူမ႐ွားေသာ္လည္း၊သီလ႐ွင္ကို(၁၀) က်ပ္ တန္လႈ သူ႐ွားပါသည္။ၾကံဳတုန္းတိုက္တြန္း လိုသည္မွာသာသနာ့ဝန္ထမ္းသီလ႐ွင္မ်ား ကို လႈၾကဖို႔မေမ့ၾကေစလို။၁၉၉၃ဇနၷဝါရီမွစၿပီး၊က်ေနာ့တြင္လစာေငြႏွင့္ မေလာက္၍ စိုက္စားခဲ့ရေသာကိုယ္ပိုင္စုေဆာင္းေငြမွာ၊မရိွေတာ့။ စိုက္ရသည့္ေငြကလည္း ၁ႏွစ္ထက္၁ႏွစ္တက္လာသည္။ထိုႏွစ္က လစဥ္စိုက္စားသံုးရန္၄ေထာင္ခန္႔လိုသည္။ ၁၉၉၉ခု စလံုးမထြက္ခင္စိုက္စားသံုး ရန္မွာ၊ ၂ေသာင္းခန္႔ျဖစ္လာသည္။မွတ္မွတ္ရရ၊ (၆၅)လအထိ၊စိုက္စားရန္လက္ထဲမရိွေသာေငြတို႔မွာ၊တနည္းမဟုတ္တနည္းဝင္ပါသည္။ အေျမာက္အမ်ားႀကီးလည္းမဟုတ္။ ၅ေထာင္စိုက္ရမည့္လမွာ၅ေထာင္၊ ၁ေသာင္းစိုက္ရမည့္လမွာ၁ေသာင္းခန္႔သာ။အခက္အခဲစၾကံဳေသာ 93 Jan မွာပင္၊က်ေနာ္မည္သု႔ထံကမွ ေခ်းငွါးလွည့္သံုးရန္မရည္ရြယ္။ ေခ်းငွါးၿပီးလ်ွင္လည္း၊ျပန္ဆပ္ႏိုင္မည့္လမ္းမျမင္။ ဒီေတာ့ စိတ္ကိုေအးေအးထားကာ၊”ေကာင္းတာလုပ္လ်ွင္ေကာင္းက်ိဳးရမည္” ဟုယံုၾကည္ၿပီး၊က်ေနာ္တတ္ေသာပညာျဖင့္၊လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားကို Free consultant လုပ္ေပးပါသည္။ထိုစဥ္ကေက်ာင္းဌာနတြင္အမ်ိဳးသားဆရာကထိက အေနျဖင့္ က်ေနာ္တစ္ေယာက္ သာက်န္သည္။အားလံုးအလုပ္မွထြက္၍ overseas သြားကုန္ၾကသည္။အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ေသာ၊ ထုတ္ကုန္အပ်က္အစီးမ်ားေသာ၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျမႇင့္လိုေသာ၊ထုတ္ကုန္အသစ္လုပ္လိုေသာလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားႏွင့္ထို(၆၅)လမွာဆက္ဆံခဲ့ရသည္။ ကူညီေျဖ႐ွင္းနည္းလမ္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။Free consultant ဆိုသည္မွာ၊ က်ေနာ္ ဖက္ကဘယ္ေတာ့မွ၊ ဥာဏ္ပူေဇာ္ခ မေတာင္း။ဘယ္၍ဘယ္မ်ွေပးပါဟု လည္းမဆို။ လုပ္ငန္း႐ွင္ကိုတပည့္လို သေဘာထား၍၊ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ျဖစ္မယ္၊ဘာေၾကာင့္ လုပ္ရတယ္တိုတာေတြကို၊သိရိွေအာင္လည္း ႐ွင္းျပပါေသးသည္။ေလာဘမဖက္၊ ေစတနာသက္သက္ျဖင့္ကူညီခဲ့ျခင္း အပၚအခ်ိဳ႕က စာအိပ္ေလး ျဖင့္၊ဆရာ့ကိုကန္ေတာ့တာပါဟု ဆိုၿပီးကန္ေတာ့လ်ွင္ေတာ့က်ေနာ္ လကၡံပါသည္။ ေဖါက္ၾကည့္စရာမလုိ။ စာအိပ္ထဲမွာထိုလအတြက္စိုက္စားရန္လိုေသာပမာဏေလာက္ပါပါသည္။(၆၅)လလံုး၊ဒီလေတာ့အဆင္ေျပသြားၿပီ၊ေနာက္လဘယ္ကရမွာလဲ၊ဒီႏွစ္ေတာ့အဆင္ေျပသြားၿပီ၊ေနာက္ႏွစ္ဘယ္လိုျဖစ္မလဲစသျဖင့္ေတြးမပူခဲ့။ မိမိကိုယ္ကိုလည္းအံျသမိသည္။ မေရရာေသာဝင္ေငြျဖင့္စိတ္ကိုေအးေဆးစြာထားႏိုင္သည္။”ေကာင္းတာသာလုပ္၊အဟုတ္အက်ိဳးေပးမည္”ကိုလကၡံယံုၾကည္ကာေနခဲ့ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ထို(၆၅)လအတြင္းတြင္လည္း၊ဝင္ေသာေငြထဲမွအခ်ိဳ႕ကိုလႈခဲ့ပါသည္။ က်ေနာ္က FOC ဆိုေတာ့အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္း ႐ွင္မ်ားကလည္းေငြျဖင့္ကန္ေတာ့လ်ွင္႐ိုင္းရာက်မည္စိုး၍အျပန္တြင္စားေသာက္ဆိုင္ ျကီးတစ္ခုခုသို႔ေခၚသြားၿပီး၊ေန႔လည္စာ/ညစာ ေကြၽးေမြးၾကပါ၏။ က်ေနာ့လစာျဖင့္မကပ္ႏိုင္ေသာထိုစားေသာက္ဆိုင္အေတာ္မ်ားမ်ားကိုက်ေနာ္ေရာက္ဖူးစားခဲ့ဖူးရပါသည္။စိတ္ပူ၊စိတ္ညစ္ရမည့္ထိုအခ်ိန္မ်ားက၊က်ေနာ္ေပ်ာ္၍ပင္ေနမိပါေသး၏။ ကိုယ္တတ္ထားေသာပညာျဖင့္လိုအပ္သူမ်ားကိုမ်ွေဝကူညီႏိုင္ခဲ့သည္မဟုတ္ပါလား။ ၁၉၈၉မွ ၁၉၉၉အထိ၊စလံုးသို႔မထြက္ခင္ (၁၀) ႏွစ္အေတာအတြင္းက်ေနာ္ က်ပ္၃သိန္းေက်ာ္လႈႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ တြက္၍လြယ္ေအာင္က်ေနာ့ေနာက္ဆံုး ထုတ္လစာ၂ေထာင္ျဖင့္၁၀ႏွစ္ကိုတြက္ေသာ္၊လစာဝင္ေငြစုစုေပါင္းမွာ၊၂သိန္း ၄ေသာင္းသာ။ က်ေနာ့္လစာထက္ပင္ ပို၍က်ေနာ္လႈခဲ့ႏိုင္ပါသည္။ဤအလႈဒါနတို႔၏အက်ိဳးေပးကား၊ေနာက္ဆံုးမရည္ရြယ္ပါပဲလ်ွက္၊စလံုးသို႔လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔စြာေရာက္ရိွၿပီး၊ကိုယ္ကြၽမ္းက်င္ဝါသနာပါရာပညာေရးက႑မွာပင္ယေန႔တိုင္လုပ္ကိုင္ေနရဆဲျဖစ္ပါ၏။အလႈေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍”ေပး၍မကုန္၊လႈ၍မခန္း”ဆိုေသာ စကားသည္၊က်ေနာ့ဘဝအတြက္ေတာ့ ၁၉၈၉ႏွစ္မွသည္၊ယေန႔တိုင္ေအာင္မွန္ခဲ့ပါသည္…မွန္ေနဆဲပါ….ဆက္၍လည္း မွန္ေနဦးမည္သာ….။

Categories: Saya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s